ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ»
…επειδή υπάρχουν απαντήσεις!

Είμαστε Αναγεννημένοι Χριστιανοί.
Πιστεύουμε στο ζωντανό Θεό της Αγίας Γραφής.
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αναστημένος Σωτήρας μας από την αμαρτία και ο ερχόμενος Λυτρωτής μας.
Ζούμε με τις αρχές του Ευαγγελίου.
Υπηρετούμε την Αλήθεια του Ευαγγελίου.
Δεν έχουμε καμμία σχέση με τους χιλιαστές ή αποκαλούμενους “μάρτυρες του Ιεχωβά”, ούτε με καμία άλλη αίρεση.
Όλες οι δραστηριότητες και υπηρεσίες μας είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στηρίζονται αποκλειστικά με προαιρετικές εισφορές αγάπης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΑ — ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ — ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ — ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
CD — DVD — mp3, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΑΠΗΣ
INTERNET – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ YOUTUBE

• Είναι μια υπηρεσία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αφιερωμένη στη διάδοση της Αλήθειας του Ευαγγελίου στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.
• Είναι μια υπηρεσία ηλικίας πάνω από 50 ετών στα χέρια πιστών ανθρώπων του Ευαγγελίου.
• Οι εκδόσεις και οι δραστηριότητές μας καλύπτουν μια τεράστια περιοχή θεμάτων, αναλύσεων, μελετών, επίκαιρων στοιχείων της εποχής μας.
• Υπηρετούμε τον ζωντανό Θεό της Αγίας Γραφής, τα σχέδια της Βασιλείας Του, το θαύμα της προσφοράς του Ιησού Χριστού στους αμαρτωλούς ανθρώπους, με τις αρχές του Ευαγγελίου.
• Τα έντυπα και τα μηνύματά μας έχουν πάντα ποικίλο ευαγγελιστικό, αγιαστικό, οικοδομητικό χαρακτήρα.
• Τα έξοδά μας καλύπτονται αποκλειστικά από προσφορές αγάπης πιστών του Χριστού που ενισχύουν οι ίδιοι τη γνήσια υπηρεσία της διάδοσης της αγάπης του Θεού στον κόσμο μας.
• Γράψτε μας για περισσότερες πληροφορίες και για μια πλήρη ενημέρωσή σας ΔΩΡΕΑΝ με δείγματα από τις εκδόσεις μας.